Systémy úpravy vod

SYSTÉMY ÚPRAVY VOD


Výrobková řada KASPER KOVO systémy úpravy vod, zahrnuje aparáty pro různé použití, které jsou využívány převážně v energetice a průmyslové výrobě. Zahrnuje technologickou cestu úpravy od zdroje neupravené vody po ohřev tepla. Hlavní částí tohoto procesu je čiření, filtrace, změkčení, dekarbonizace, demineralizace a odplynění. Řešena je rovněž technologie na skladování kapalin a pevných látek, výměníky zařízení pro úpravu vod chladicích věží. Výroba je prováděna dle evropských i jiných světových standardů ES/97/23, ASME VIII, GOST, AD HP 2000.
Vyrobit je možné zařízení do průměru 4500 mm a objemu 150 m3. Speciální aparáty jsou určeny pro různá média a použití podle projekční specifikace nebo požadavku zákazníka. Dle Vašeho požadavku zpracujeme konkrétní nabídku do Vašeho projektu i atypických aparátů mimo uvedené základní produktové řady. K vyráběným výrobkům dodáváme kompletní průvodní technickou dokumentaci, která zahrnuje veškerá oprávnění, kontrolní a zkušební kroky a protokoly o provedených zkouškách.

 

Zásobníky ocelové - až do max. průměru 4 500 mm

Zásobníky se používají převážně v kotelních provozech pro uskladnění napájecí vody, kondenzátu a demineralizované vody, případně různých chemických roztoků. Podle druhu uskladněné kapaliny, jejího provozního tlaku a teploty se zvolí vhodný typ a provedení zásobníku.

 

Zásobníky pogumované

Zásobníky se používají převážně v kotelních provozech pro uskladnění chemických agresivních roztoků. Podle druhu uskladněné kapaliny, jejího provozního tlaku a teploty se zvolí vhodný typ a provedení zásobníku a jeho vnitřní povrchová ochrana.

 

Nádrže na chemické roztoky - ocelové

Nádrže na chemické roztoky jsou určeny pro přípravu a odměřování regeneračních chemikálií, ale mohou být použity také pro uskladnění chemických roztoků a podobně. Nádrže ve standardním provedení nelze používat pro kyselinu sírovou. Kombinací potřebných doplňků, jako jsou rozpouštěcí koš, výklopník pytlů, zařízení pro mechanické míchání, topný článek či rozvod tlakového vzduchu, je možno volit nádrže pro různé použití.

 

Nádrže na chemické roztoky - pogumované

Nádrže na chemické roztoky jsou určeny pro přípravu a odměřování regeneračních chemikálií, ale mohou být použity také pro uskladnění chemických roztoků a podobně. Nádrže ve standardním provedení nelze používat pro kyselinu sírovou. Kombinací potřebných doplňků, jako jsou rozpouštěcí koš, výklopník pytlů, zařízení pro mechanické míchání, topný článek či rozvod tlakového vzduchu, je možno volit nádrže pro různé použití.

 

Termické odplyŇovače KS

Odplyňovače KS (dále jen odplyňovače) se používají k fyzikálnímu odplynění napájecí vody. Účelem odplynění je snížení obsahu plynů O2 a CO2 zejména v napájecí vodě kotlů pro zamezení vzniku korozí.

 

Technické informace

Více informací naleznete v přiloženém PDF