Výroba

Right now: Homepage » Výroba

Služby

Rozsah poskytovaných služeb začíná konstrukční přípravou výrobní dokumentace a návrhem konkrétního řešení výrobku včetně příslušných výpočtů. V případě specifických výrobků jsou do procesu zapojeni externí organizace pro zajištění příslušných osvědčení.

V oblasti výroby tlakových nádob řeší konstrukce konkrétní dimenzaci produktu včetně příslušných certifikátů s cílem optimalizace technického řešení pro dosažení požadovaných provozních parametrů.

Na tento proces navazuje vzorkování pro ověření vytvořeného zadání a následná sériová výroba. V rámci výrobní fáze jsou dle zákaznických požadavků řešeny logistické systémy tak, aby ideálně navazovaly na následné nasazení našich výrobků u konečného zákazníka. Součástí služeb je i zajištění zámořských obalů dle požadavků cílové destinace.

V rámci přípravného a výrobního procesu je vždy cílem dosáhnout maximální flexibility za vynaložení minimálních nákladů a dodat zákazníkovi produkt v požadované kvalitě.

Základními nástroji realizace výroby je projektové řízení a risk management daného výrobku. Kombinace těchto dvou prvků umožňuje kontrolovaný postup od prvního návrhu až po sériovou výrobu.

Sumarizace:

  • konstrukční návrh výrobků v SolidWorks vč. pevnostních výpočtů
  • nákladová optimalizace výrobku
  • certifikace a homologace
  • výroba vzorků
  • sériová výroba produktů včetně finální montáže a elektroinstalace
  • zajištění kompletní logistiky s dodávkou na místo určení po celém světě
  • výroba zámořských obalů
  • výuka svářečských technologií